Tietosuoja

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä

  Unisex Suomi
  Rautatienkatu 22
  33100 Tampere
  FINLAND

 2. Rekisteriasioista vastaava

  Unisex Suomi
  Y-tunnus 2373634-4
  Rautatienkatu 22
  33100 Tampere
  FINLAND

 3. Rekisterin nimi

  Unisex.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Unisex.fi verkkokaupan henkilötietokantaa käytetään asiakaspalvelun parantamiseen, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan kehittämiseen.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteröityjen käyttäjien nimi, osoite, sähköpostiosoite.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Unisex.fi verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien ilmoittamat henkilötiedot sekä verkkopalvelun käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Unisex Suomi Oy ei luovuta asiakkaidensa tietoja kolmansille osapuolille.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Manuaalista tietokantaa ei säilytetä.
  Sähköisessä muodossa olevat rekisteröityneiden käyttäjien henkilötiedot ovat vain oikeudet omaavien Unisex Suomi henkilökunnan jäsenten saatavilla palomuurein varustetussa ja salasanasuojatussa ympäristössä, lukitussa tilassa.